Політікa конфіденційності

Політика щодо обробки персональних даних
  1. Загальні положення

Справжня політика обробки персональних даних складена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (2297-VI від 01.06.2010) та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних ТОВ «Смарт Метал Процесінг» (Україна) (далі - оператор).

  1. Основні поняття, що використовуються в Політиці
  1. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача
  1. Цілі обробки персональних даних
  1. Правові підстави обробки персональних даних
  1. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

  1. Транскордонна передача персональних даних
  1. Заключні положення